Stga RM logo

Stiga RN Forest

Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi SIA “Stiga RM” ražotnē, uzstādot jaunu ruļļu kalti

2020.gadā SIA “Stiga RM” ir uzsākusi Projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/010 “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi SIA “Stiga RM” ražotnē, uzstādot jaunu ruļļu kalti” īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek plānots uzstādīt 1 jaunu ruļļu kalti, aizvietojot esošo, tādā veidā nodrošinot šādus iznākumu rādītājus:

  • enerģijas ietaupījums gadā vismaz 1126,10 MWh gadā, salīdzinot ar situāciju pirms Projekta;
  • aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā vismaz 7,9 tonnas, salīdzinot ar situāciju pirms Projekta.

Dotajā brīdī iesniegtais Projekta iesniegums tiek vērtēts no Centrālās finanšu un līguma aģentūras puses. Projekta iesnieguma vērtēšanu tiek plānots pabeigt līdz 2021.gada 31.martam.

Projekta kopējās izmaksas 1 300 000,00 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 300 000,00 EUR, kopējais plānotais Kohēzijas fonda atbalsts 30% no Projekta attiecināmajām izmaksām – 390 000,00 EUR.

Projekta plānotais ilgums līdz 2022.gada 31.decembrim.

Stiga RN Forest

Jaunas ražošanas ēkas būvniecība bērza saplākšņa ražošanas jaudu un eksporta apjomu palielināšanai SIA “Stiga RM” ražotnē

2020. gada 5. augusts

2010. gada 8. aprīlī starp SIA “Stiga RM” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.1.1.5/19/A/003.

Projekta ietvaros ir uzbūvēta jauna rūpnieciskās ražošanas ēka 2 390 m2 platībā un veikta teritorijas labiekārtošana SIA “Stiga RM” piederošajā bērza saplākšņa ražošanas kompleksā Kuldīgā, Meistaru ielā 1.

Projekta kopējās izmaksas 1 552 434.04 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 552 434.04 EUR, kopējais ERAF atbalsts 45% no Projekta attiecināmajām izmaksām 698 595.32 EUR.

Stiga RN Forest

Jaunas ražošanas ēkas būvniecība bērza saplākšņa ražošanas jaudu un eksporta apjomu palielināšanai SIA “Stiga RM” ražotnē

2020. gada 30. jūnijs

2020. gada 8. aprīlī starp SIA “Stiga RM” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.1.1.5/19/A/003.

Pabeigti jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas būvdarbi un veikta teritorijas labiekārtošana SIA “Stiga RM” piederošajā bērza saplākšņa ražošanas kompleksā Kuldīgā, Meistaru ielā 1. Uzsākta objekta nodošana ekspluatācija.

Projekta kopējās izmaksas 1 552 434.04 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 552 434.04 EUR, kopējais ERAF atbalsts 45% no Projekta attiecināmajām izmaksām 698 595.32 EUR.

Stiga RN Forest

Jaunas ražošanas ēkas būvniecība bērza saplākšņa ražošanas jaudu un eksporta apjomu palielināšanai SIA “Stiga RM” ražotnē

2020. gada 9. aprīlis

2020. gada 8. aprīlī starp SIA “Stiga RM” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.1.1.5/19/A/003.

Projekta ietvaros ir uzbūvēta jauna rūpnieciskās ražošanas ēka 2 390 m2 platībā un veikta teritorijas labiekārtošana SIA “Stiga RM” piederošajā bērza saplākšņa ražošanas kompleksā Kuldīgā, Meistaru ielā 1.

Projekta kopējās izmaksas 1 552 434.04 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 552 434.04 EUR, kopējais ERAF atbalsts 45% no Projekta attiecināmajām izmaksām 698 595.32 EUR.

Stiga RN Forest

Jaunas ražošanas ēkas būvniecība bērza saplākšņa ražošanas jaudu un eksporta apjomu palielināšanai SIA “Stiga RM” ražotnē

2020. gada 29. janvāris

2019. gada 25. aprīlī iesniegts projekta iesniegums Nr. 3.1.1.5/19/A/003 “Jaunas ražošanas ēkas būvniecība bērza saplākšņa ražošanas jaudu un eksporta apjomu palielināšanai”.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta jauna rūpnieciskās ražošanas ēka 2 390 m2 platībā un veikta teritorijas labiekārtošana SIA “Stiga RM” piederošajā bērza saplākšņa ražošanas kompleksā Kuldīgā, Meistaru ielā 1.

Projekta kopējās izmaksas 1 552 434.04 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 552 434.04 EUR, kopējais ERAF atbalsts 45% no Projekta attiecināmajām izmaksām 698 595.32 EUR.

Par mums

Kontakti

stigarm

Mēs esam stipra komanda - stiprai Latvijai!

Stiga RM

Kontakti

STIGA RM
Pasta iela 8, Tukums, LV3101
Tālr.: +371 66100666
Mob.tālr.: +371 26663393
E-mail: birojs@stigarm.lv

BĒRZA SAPLĀKŠŅA RŪPNĪCA
Meistaru iela 1, Kuldīga, LV3301
Tālr.: +371 26663317
E-mail: sales@stigarm.lv